Vos 10 avantages … pour que votre commande chez Biofan soit toujours un plaisir !
1. Een snel en flexibel leveringssysteem

De bestellingen worden binnen de 48uur (de bevestiging van uw betalingt) geleverd in België, Luxemburg en Nederland..

• Voor België, Nederland en Luxemburg : levering door DPD

U bestelt vanuit een ander land ? Contacteer ons via onze website

De bestelde producten zullen aan de aangeduide bestemmeling overhandigd worden, of, in geval van afwezigheid, aan een andere persoon, aangeduid door de klant.

2. Gratis levering vanaf een aankoop van 45€

Uw bestelling wordt gratis geleverd van zodra uw winkelmandje een waarde van 45 € bereikt !

Onder dat bedrag bedragen de verzendkosten :

-> Voor België, Luxemburg, Nederland en Duitsland : 5,25 €;

-> Voor elk ander land : raadpleeg ons via de site

3. Een 100% beveiligde betaling

Biofan beveiligt al uw betalingen online via Ogone. U geeft in alle veiligheid de nodige informatie door om uw betaling te valideren, en Ogone bevestigt ons automatisch de ontvangst !

Het is eveneens mogelijk om via overschrijving te betalen (voor alle landen).

Voor ieders veiligheid nemen wij geen bankgegevens aan per telefoon.

4. Een korting van 10% op uw eerste bestelling

Uw bestelt voor de eerste keer ? Wij bieden u 10% korting aan ! U hoeft alleen maar de code « welcome » in te voeren.

Deze korting is niet geldig voor:

-> Producten in promotie

5. Gepersonaliseerd advies

Een vraag, een probleem ? Ons team staat steeds tot uw dienst, aarzel dus niet ons te contacteren op ons adres info@biofan.com. Als u uw antwoord per telefoon wil, laat ons dan uw nummer, wij bellen u zo snel mogelijk terug ! (Ter info, wij gebruiken NOOIT een telefoonnummer voor promotionele doeleinden.)
Wij zullen u met alle plezier sommige producten aanraden die aansluiten bij uw verlangens en behoeftes, of u helpen bij het surfen op onze Biofan website. Ons advies kan uiteraard de raadgevingen van een dierenarts nooit vervangen. Als uw dier behoefte heeft aan specifieke voeding of zorg, kunnen we u een bepaald product of merk aanbevelen, dat u dan aan uw dierenarts kan voorleggen.

6. Goederen retourneren

De maat van een kledingstuk past niet, het bestelde product beantwoordt niet aan uw verwachtingen, er is een probleem gerezen bij de verzending ? In dat geval kunt u het bestelde artikel ruilen of retourneren. U vult dan het « retourdocument » dat bij uw bestelling zit in en stuurt het samen met de ongewenste producten terug. De algemene verkoopvoorwaarden raadplegen

7. Respect voor uw privéleven

Wij respecteren het privéleven van al onze klanten. Wij verspreiden NOOIT persoonlijke informatie zoals adres, telefoonnummer, emailadres enz. Uw emailadres wordt gebruikt om uw bestelling te valideren en u op de hoogte te houden van de voortgang van de verzending.
Wij staan onszelf enkel toe u via email te verwittigen bij sommige bijzonder interessante aanbiedingen (zoals tijdelijke kortingen op de hele site), zodat u er dezelfde dag nog van kunt genieten. U kunt echter op elk moment beslissen geen mails meer te ontvangen. In dat geval, schrijft u zich uit door op de daarop voorziene link te klikken, onderaan de pagina met de aanbieding.

8. De regelmatige vernieuwing van ons gamma

Ons team is altijd op zoek naar nieuwe producten die aan onze waarden beantwoorden, en geleverd door eco-verantwoorde bedrijven. Als u een product kent dat wij niet verkopen, aarzel dan niet het ons via de website te laten weten. Wij zullen us suggestie zeker onder de loep nemen. Zo nodig kunnen wij ook bij de merken die we verkopen speciale bestellingen plaatsen van producten die niet in ons gewone gamma voorkomen. (vb : een voedingsmiddel met een heel specifieke samenstelling)

9. Permanent interessante aanbiedingen

Biofan stelt regelmatig promoties, geschenken, wedstrijden… voor. Als u op de hoogte wenst te blijven van aanbiedingen en nieuwigheden, aarzel dan niet u in te schrijven op onze nieuwsbrief op de rechterkolom van deze pagina !

Te ontdekken: Getrouwheidsprogramma en een vriend uitnodigen.

 

 

<div class="cms_10_avantages">
<div><img src="https://www.biofan.com/media/cms/titre-10-avantages.png" alt="Vos 10 avantages &hellip; pour que votre commande chez Biofan soit toujours un plaisir !" /></div>
<dl> <dt>1. Un syst&egrave;me de livraison rapide et flexible</dt> <dd>
<p style="text-align: justify;">Les commandes sont livr&eacute;es dans les <strong>48 heures</strong> (d&egrave;s confirmation de votre paiement), en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.</p>
<p>Pour la Belgique, le      Luxembourg et les Pays-Bas&nbsp;: livraison par DPD</p>
<p>Vous commandez d&rsquo;un autre pays&nbsp;? Contactez-nous via <a href="https://www.biofan.com/contacts">le site</a></p>
<p style="text-align: justify;">Les produits command&eacute;s sont remis au destinataire annonc&eacute;, ou, en cas d'absence, &agrave; une autre personne d&eacute;sign&eacute;e par le client.</p>
</dd> <dt>2. La livraison gratuite &agrave; partir de 45&euro; d&rsquo;achat</dt> <dd>
<p style="text-align: justify;">Profitez de la <strong>livraison gratuite</strong> de votre commande d&egrave;s que votre panier atteint 45&euro; d&rsquo;achat&nbsp;!</p>
<p style="text-align: justify;">En de&ccedil;&agrave;, les frais de livraison s&rsquo;&eacute;l&egrave;vent &agrave;&nbsp;:</p>
<p style="text-align: justify;">-&gt; Pour la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas&nbsp;et l&rsquo;Allemagne : 5,25 &euro;</p>
<p style="text-align: justify;">-&gt; Pour la France, rendez-vous sur le site fran&ccedil;ais</p>
<p style="text-align: justify;">-&gt; Pour tout autre pays&nbsp;: consultez-nous via <a href="https://www.biofan.com/contacts">le site</a></p>
</dd> <dt>3. Un paiement 100% s&eacute;curis&eacute;</dt> <dd>
<p style="text-align: justify;">Biofan <strong>s&eacute;curise tous vos paiements en ligne</strong> via Ogone. Vous communiquez en toute s&eacute;curit&eacute; les informations n&eacute;cessaires pour valider votre paiement, et Ogone nous en confirme automatiquement la r&eacute;ception&nbsp;!</p>
<p style="text-align: justify;">Il est &eacute;galement possible de payer par virement bancaire (pour tous les pays).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la France&nbsp;: &eacute;galement par ch&egrave;que.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la s&eacute;curit&eacute; de tous, nous ne prenons pas d&rsquo;informations bancaires par t&eacute;l&eacute;phone.</p>
</dd><dt>4. Une r&eacute;duction de 10% sur votre premi&egrave;re commande</dt> <dd>
<p style="text-align: justify;">Vous commandez pour la premi&egrave;re fois&nbsp;? Nous vous offrons <strong>10% de r&eacute;duction</strong>&nbsp;! Il vous suffit d&rsquo;encoder le code &laquo;&nbsp;welcome&nbsp;&raquo; comme indiqu&eacute; ci-dessous.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette r&eacute;duction n&rsquo;est pas valable sur&nbsp;:</p>
<p style="text-align: justify;">-&gt; les produits en promotion</p>
<p style="text-align: justify;">-&gt; les niches et voli&egrave;res de la marque Jardipolys.</p>
</dd> <dt>5. Des conseils personnalis&eacute;s</dt> <dd>
<p style="text-align: justify;">Une question, un probl&egrave;me&nbsp;? <strong>Notre &eacute;quipe est &agrave; votre &eacute;coute</strong>, n&rsquo;h&eacute;sitez donc pas &agrave; nous contacter &agrave; l&rsquo;adresse <a href="mailto:info@biofan.com">info@biofan.com</a>. Si vous souhaitez &ecirc;tre recontact&eacute; par t&eacute;l&eacute;phone, laissez-nous votre num&eacute;ro, nous vous appellerons dans les plus brefs d&eacute;lais&nbsp;! (Pour info, nous n&rsquo;utilisons JAMAIS les num&eacute;ros de t&eacute;l&eacute;phone &agrave; des fins promotionnelles.)<br /> Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller certains produits selon vos envies et vos besoins, ou de vous aider &agrave; surfer sur le site Internet de Biofan. Bien s&ucirc;r, nous ne rempla&ccedil;ons pas l&rsquo;avis d&rsquo;un v&eacute;t&eacute;rinaire. Si votre animal a besoin d&rsquo;une alimentation ou d&rsquo;un soin sp&eacute;cifique, nous pourrons vous recommander un produit ou une marque ad&eacute;quat(e), dont vous pourrez discuter avec votre v&eacute;t&eacute;rinaire.</p>
</dd> <dt>6. Le retour des marchandises</dt> <dd>
<p style="text-align: justify;">La taille d&rsquo;un v&ecirc;tement ne convient pas, le produit command&eacute; ne correspond pas &agrave; vos attentes, un probl&egrave;me est survenu lors du transport&nbsp;? Dans ce cas, nous vous proposons <strong>d&rsquo;&eacute;changer ou de rembourser</strong> les produits command&eacute;s. Il vous suffit de remplir le &laquo;&nbsp;document de retour&nbsp;&raquo; joint &agrave; votre commande et de nous le renvoyer avec les produits non d&eacute;sir&eacute;s. <a href="https://www.biofan.com/bio_nl/conditions-ventes/">Consulter les conditions g&eacute;n&eacute;rales de vente</a></p>
</dd> <dt>7. Le respect de votre vie priv&eacute;e</dt> <dd>
<p style="text-align: justify;">Nous <strong>respectons la vie priv&eacute;e</strong> de tous nos clients. Nous ne divulguons JAMAIS vos informations personnelles telles que votre adresse, num&eacute;ro de t&eacute;l&eacute;phone, adresse email, etc. Votre adresse email est utilis&eacute;e pour valider votre commande et vous faire part de son &eacute;tat d&rsquo;avancement.<br /> Nous nous permettons uniquement de vous pr&eacute;venir par email de certaines offres tr&egrave;s int&eacute;ressantes (comme des r&eacute;ductions temporaires sur l&rsquo;enti&egrave;ret&eacute; du site), afin que vous puissiez en b&eacute;n&eacute;ficier le jour-m&ecirc;me. Vous pouvez cependant d&eacute;cider &agrave; tout moment de ne plus recevoir ces emails. Dans ce cas, il suffit de vous d&eacute;sinscrire en cliquant sur le lien pr&eacute;vu &agrave; cet effet, en bas de la page de l&rsquo;offre.</p>
</dd> <dt>8. Le renouvellement r&eacute;gulier de notre gamme</dt> <dd>
<p style="text-align: justify;">Notre &eacute;quipe est toujours &agrave; la recherche de <strong>nouveaux produits</strong> qui r&eacute;pondent &agrave; nos valeurs, fournis par des soci&eacute;t&eacute;s &eacute;co-responsables. Si vous connaissez un produit que nous ne commercialisons pas, n&rsquo;h&eacute;sitez pas &agrave; nous le faire savoir via <a href="https://www.biofan.com/contacts">le site</a>. Nous mettrons un point d&rsquo;honneur &agrave; analyser ce produit. <br /> Si n&eacute;cessaire, nous pouvons &eacute;galement passer des <strong>commandes sp&eacute;ciales</strong> de produits que nous ne vendons habituellement pas (exemple&nbsp;: un produit d&rsquo;alimentation &agrave; la composition tr&egrave;s sp&eacute;cifique).</p>
</dd> <dt>9. Testez d&rsquo;abord, choisissez ensuite</dt> <dd>
<p style="text-align: justify;">Vous souhaitez changer de marque de croquettes pour le bien-&ecirc;tre de votre animal&nbsp;? Nous comprenons qu&rsquo;il n&rsquo;est pas &eacute;vident de savoir choisir du premier coup et vous offrons la <strong>possibilit&eacute; de tester divers &eacute;chantillons de croquettes bio ou naturelles</strong> aupr&egrave;s de votre chat ou de votre chien. Et ce pour seulement 1,99&euro;, livraison comprise&nbsp;! Il suffit de vous rendre sur <a href="https://www.biofan.com/www.minibiofan.com">Minibiofan</a>. Vous pouvez commander jusqu&rsquo;&agrave; 4 &eacute;chantillons de 65gr, votre chien ou votre chat n&rsquo;aura plus qu&rsquo;&agrave; choisir ses croquettes pr&eacute;f&eacute;r&eacute;es&nbsp;! Ce syst&egrave;me remporte actuellement un franc succ&egrave;s&nbsp;! <br /> Plus d&rsquo;informations sur <a href="https://www.minibiofan.com/">www.minibiofan.com</a></p>
</dd> <dt>10. Des offres int&eacute;ressantes en permanence&nbsp;</dt> <dd>
<p style="text-align: justify;">Biofan propose r&eacute;guli&egrave;rement <strong>des promotions, des cadeaux, des</strong> <strong>concours</strong>&hellip; Si vous souhaitez &ecirc;tre inform&eacute; des offres et des nouveaut&eacute;s, n&rsquo;h&eacute;sitez pas &agrave; vous inscrire &agrave; notre newsletter&nbsp;sur la colonne de droite de cette m&ecirc;me page!</p>
<p style="text-align: justify;">Visitez <a href="https://www.biofan.com/achetez-malin">la page "Achetez Malin"</a>, des astuces et conseils pour diminuer le montant de vos achats.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
</dd></dl></div>