Label AB

AB-label:

Het AB-label (Agriculture Biologique) bestaat sinds 1985 en is een Frans label voor biologische landbouw. Dit label werd in voege gesteld door het Ministerie voor Landbouw en Visserij, met als doel de ondersteuning voor het verbannen van synthetische chemicaliën. De aanwezigheid van dit label op agroproducten laat weten dat het product geen GGO’s bevat en milieuvriendelijk geproduceerd werd.

Het AB-label van 1985 tot vandaag

Het AB-label werd in 1985 ingevoerd om biologische landbouworganisaties een wettelijk en bestuursrechtelijk kader aan te bieden voor de productie van hun producten. De voorwaarden voor het verkrijgen van het label waren zeer veeleisend, met als belangrijkste clausules het verbod op het gebruik van synthetische chemicaliën en de afwezigheid van GGO's. Bovendien heeft dit initiatief de Europese landen aangemoedigd om op hun eigen grondgebied labels voor biologische landbouw in te voeren.

In 1992 werd het AB-label herzien, rekening houdend met de huidige Europese regelgeving inzake biologische landbouw. Ze werd strenger voor de biologische plantaardige productie, maar bevatte een zekere soepelheid voor de dierlijke productie. In de loop van 2009 onderging het AB-label een nieuwe hervorming, waarbij rekening werd gehouden met de herziening van de Europese regelgeving... Bepaalde voorschriften werden geschrapt, in het bijzonder die in verband met de aanwezigheid van GGO's in producten. In principe blijven GGO's verboden, maar het AB-label laat toe dat GGO sporen om toevallige redenen in producten kunnen worden aangetroffen.

 

De 3 belangrijkste vereisten van het AB-label

 

De biologische producten met een AB-label:

 

  1. Moeten samengesteld zijn uit minstens 95% ingrediënten afkomstig uit de biologische milieu- en diervriendelijke landbouw
  2. Mogen geen GGO’s bevatten of enkel in een percentage gelijk aan of minder dan 0,9% van hun uiteindelijke samenstelling
  3. Geproduceerd worden in omstandigheden die de Franse wetgeving en Europese normen respecteren

 

Toekenning van het AB-label?

 

Het Bio-agentschap is verantwoordelijk voor de promotie van het AB-label. Maar in de praktijk wordt de certificering en controle uitgevoerd door een reeks onafhankelijke structuren zoals:

  • Aclave, Agrocert, Ecocert SA
  • Qualité France SA, Ulase et SGS ICS

Evenals de meeste andere Europese labels, ondergaat het AB-label regelmatige opvolging en controles. Gespecialiseerde overheidsinstanties moeten erop toezien dat de specificaties van het label op transparante en wettelijke manier worden toegepast.