Label Bio Kreis:

Label Biokreis

Het Bio Kreis-label is een Duits label dat garandeert dat de landbouwexploitatie op een ecologische wijze moet worden beheerd, d.w.z. dat hierbij rekening wordt gehouden met de biologische normen. De meststoffen die bijvoorbeeld voortkomen uit meel op basis van vlees, bloed en beenderen, zijn verboden. Zo moet ook de dierenvoeding hoofdzakelijk afkomstig zijn van voedingsproducten binnen het bedrijf en moet deze exclusief biologisch zijn. De weilanden moeten maximaal worden gebruikt met respect voor de dieren. Bovendien is inkuiling strikt verboden.

Op het vlak van veeteelt zijn elektrische afsluitingen en alle andere middelen die geen respect hebben voor dieren, absoluut verboden. Kippen moeten zich vrij kunnen bewegen, de veestapel is beperkt. Tot slot moet het vervoer van dieren naar het slachthuis omzichtig gebeuren waarbij een beperkte transportduur wordt nageleefd.

Op het vlak van landbouwcultuur moet de rotatie van de culturen worden afgewisseld met minstens 30 % peulgewassen, onmisbaar voor het behoud van de vruchtbaarheid van de grond en de vorming van teelaarde. Tot slot moeten alle gewassen worden geteeld in volle grond.