Label Ecoland:

Label EcolandHet Ecoland-label is één van de meest erkende certificeringslabels voor biologische landbouw. Deze is ontstaan in Duitsland, maar het werkterrein strekt zich ook uit tot Roemenië, Servië en India. Zij staat voor een volledig milieuvriendelijke landbouw en pleit voor het behoud van traditionele landbouwmethoden.

 

De grondbeginselen van Ecoland

In 1997 hebben 4 Duitse fervente eco-landbouwers samen met Rudolf Bühler het Ecoland-label ingevoerd. Verschillende missies worden aan dit nieuw label toegewezen. In eerste instantie moet het label bevestigen dat de landbouwproducten welke de labelcertificering ontvangen voor 100% biologisch zijn. Ten tweede moet zij garanderen dat de productievoorwaarden volkomen milieuvriendelijk zijn en in overeenstemming zijn met de dynamiek van duurzame ontwikkeling.

Het label garandeert ook dat de rechten van biologische landbouwers worden gerespecteerd en draagt bij tot de erkenning van hun landbouwmethoden. Daarom hebben alle door het label erkende landbouwers, of zij nu Duitser zijn of niet, het recht om hun lokale productiepraktijken te doen gelden, zowel voor de teelt als voor het fokken.

Ecoland garanties

 

Alle producten met het Ecoland-label voldoen aan de eisen van de Europese normen inzake milieubescherming en biologische landbouw. Ze zijn vrij van GGO's en bevatten geen chemicaliën, of het nu gaat om verse producten (peulvruchten, fruit, specerijen, enz.) of om blikproducten (bv. dierenvoeding). Bovendien heeft het Ecoland-label ook een economische functie. De voedingsproducten die gecertificeerd worden, worden aan een eerlijke prijs verkocht.

Er bestaat een trackingsysteem voor alle Ecoland-producten, zodat het label volledige controle heeft over de oorsprong van elk product dat voor certificering wordt ingediend. Dit garandeert de consument dat zijn producten biologisch, gezond en van hoge kwaliteit zijn.

 

Controle en toekenning van het label

 

Alvorens het logo toe te kennen aan een producent, wordt deze door Ecoland onderworpen aan een aantal testen. Het bedrijf ontvangt een regelmatige controle door de bevoegde instanties. Wanneer de resultaten van het onderzoek overtuigend zijn, ontvangt de producent zijn certificering en heeft hij het recht om gebruik te maken van het label. De rest van het partnerschap gebeurt door regelmatige coaching, informatiesessies en audits.

Bovendien worden de acties van het label zelf opgevolgd en gecontroleerd door onafhankelijke organisaties. Het doel is om ervoor te zorgen dat het label trouw blijft aan zijn waarden en niet afwijkt van zijn toegewezen missie.

.