Label FSC:

Label FSC

Het FSC-label heeft het doel de ontbossing en de illegale ontginning van bossen, meer in het bijzonder tropische bossen, te bestrijden. Dit berust op drie pijlers: rekening houden met het milieu, naleving van de sociale rechten van de lokale gemeenschappen en bosarbeiders en het leefbaar economisch beheer.

Dit label garandeert dat hout en papier afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen.

Het FSC-label is momenteel van toepassing in meer dan 60 landen (42 miljoen ha bossen).

Het FSC-label steunt hoofdzakelijk op het goede duurzame beheer van tropische, gematigde en noordelijke bosgebieden.  Elk product dat het label draagt wordt gedurende de hele omvormings- en verkoopketen gevolgd, zoals op het vlak van bosbeheer als op het vlak van de verkoopketen.

De principes van het FSC-label:

  • Naleving van de geldende nationale en internationale wetten, verdragen en commerciële overeenkomsten.
  • Duidelijke definitie van de eigendoms- en gebruiksrechten die zijn vastgesteld en geldig zijn vanuit juridisch standpunt betreffende de grond en de bosproducten.
  • Erkenning en respect voor de officiële en traditionele rechten van de lokale en inheemse bevolking.
  • Respect voor het sociaal en economisch welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen.
  • Gebruik van producten en diensten die zijn geleverd door het bos voor een behoud op lange termijn.
  • Onderhoud en bescherming van de biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschapswaarden van het bosgebied.
  • Opmaak en naleving van een beheerplan.
  • Regelmatige evaluatie van de toestand van het bos, de oogst, de commerciële ketens en de beheeractiviteiten.
  • De bossen met een hoge ecologische of culturele waarde worden met zorg beheerd.
  • De bosbeplantingen kunnen de ontginning in de natuurlijke bossen aanvullen, waardoor hun ontginning kan worden beperkt.