Label MSC:

Label MSCHet MSC-label (Marine Stewardship Council) is een certificeringslabel voor duurzame visserijproducten. Tevens beschermt dit label de traditionele visserij en ondersteunt ze visserijen die het natuurlijk evenwicht van rivieren en oceanen respecteren.

 

Waarom een MSC-label?

 

Het MSC-label werd in voege gebracht in 1997 door het WWF en de Unilever groep, een voedingsindustrieel die grote hoeveelheden vis verwerkt tot diepvriesvis. In datzelfde jaar leidde overbevissing tot de ineenstorting van de kabeljauwbestanden voor de kust van Newfoundland. Het WWF en Unilever hebben daarom besloten een onafhankelijk organisme op te richten om normen voor visserijactiviteiten voor te stellen, met als belangrijkste doel het uitsterven van bepaalde soorten en de aantasting van het milieu in de toekomst te voorkomen.

 

Hoe wordt het MSC-label toegekend?

 

Alvorens een MSC-label wordt toegekend aan een visindustrie, beoordeelt de organisatie de vragende partij op basis van 3 fundamentele criteria.

 

  • Visbestand: de visserijpraktijk van het bedrijf dat het label aanvraagt moet verenigbaar zijn met duurzaamheid, dus geen overbevissing;
  • Een minimale impact op het leven in zee: behoud van een evenwichtig ecosysteem in zee: structuur, productiviteit en diversiteit;
  • Een goed beheerde visserij met correcte naleving van de internationale en nationale regels. Ze moet eveneens kunnen aantonen dat ze over een systeem beschikt dat duurzaam vissen mogelijk maakt en dit in alle omstandigheden.

 

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, mag de visserij het MSC-label op haar producten afdrukken. Consumenten kunnen zo ecologisch verantwoorde visserijproducten herkennen wanneer zij die kopen.

 

Om nog verder te gaan

 

In 2012 bleek uit een onderzoek van de MSC dat er 5 jaar na de invoering van het label sterke verbeteringen zijn opgemerkt. De bijvangsten zijn afgenomen en het zee- bestand heeft zich in sterkere mate kunnen vernieuwen. Ook de beschermde zeegebieden zijn toegenomen, maar hier stoppen de verbeteringen niet. Er is nog werk aan de winkel. De overbevissing is nog steeds niet gedaald en misbruik moet nog steeds adequaat aangepakt worden.