PEFC:

Label PEFC

Het PEFC-label wordt afgeleverd door een programma dat dezelfde naam draagt en werd in juli 1998 opgericht door zes Europese landen, waaronder Frankrijk. Het label is verantwoordelijk voor de bevordering van duurzaam bosbeheer en biedt garanties aan bosbouwbedrijven die natuurlijke hulpbronnen exploiteren in overeenstemming met haar verdragen. Het label is internationaal erkend en is aanwezig in 36 landen. In Frankrijk heeft zij bijna 3.000 bedrijven gecertificeerd die betrokken zijn bij de productie en exploitatie van bosbestanden.

 

De garanties van het PEFC-label

 

Het lastenboek van het PEFC-label is erop gericht de bosexploitanten een wettelijk en veilig kader voor de bosbestanden aan te bieden, zodat deze ook voor toekomstige generaties in stand kunnen worden gehouden. PEFC is dus een garantie voor bescherming en rationele exploitatie van het bos. Het is ook een garantie van veiligheid en betrouwbaarheid die de eco-verantwoordelijke inzet van bedrijven en consumenten op verschillende niveaus aantoont.

Bovendien kan een consument die een PEFC-gecertificeerd product koopt, zich ervan verzekeren dat de grondstof voor de vervaardiging van het product afkomstig is uit een duurzaam bos. Hij kan er ook zeker van zijn dat het product voldoet aan alle Europese en internationale normen met betrekking tot ecologisch bosbeheer. Op sociaal vlak garandeert het PEFC-label dat de producenten hun werk verrichten onder wettelijke voorwaarden die in overeenstemming zijn met die van de Internationale Arbeidsorganisatie.

 

Wie controleert het PEFC-label?

 

Het PEFC-label heeft betrekking op alle spelers in de houtindustrie: boseigenaars, houtzagerijj- en verwerkingsbedrijven, papierfabrieken, kleinhandelaars, enz. De hele productie- en commercialisatieketen wordt gecertificeerd en gecontroleerd door onafhankelijke instanties. Elk land heeft zijn eigen controle- en toezichtsysteem voor de specificaties van het label, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: de nationale en internationale normen moeten worden nageleefd. Bovendien is de traceerbaarheid van grondstoffen en eindproducten een fundamentele vereiste voor iedereen die bij de sector betrokken is.

 

Op welke manier wordt de certificering toegekend?

 

Om de PEFC-certificering te verkrijgen, moet het bedrijf (of de boseigenaar) zich eerst registreren en vervolgens een aanvraagformulier invullen. Het bedrijf krijgt dan zijn specificaties en vervolgens worden een aantal onderzoeken, tests en bezoeken uitgevoerd. Als de resultaten bevredigend zijn en in overeenstemming zijn met de selectiecriteria van het label, wordt de aanvrager erkend. Vervolgens worden onaangekondigde controles uitgevoerd om na te gaan of de specificaties van de partner correct worden toegepast.